Mədəniyyət TV

Haqqımızda

TV HAQQINDA

"Mədəniyyət xalqın simasıdır" deyib filosoflar. Əgər dünyanı gözəllik xilas edəcəksə, mədəniyyət də bu gözəlliyin tərkib hissəsi olaraq görülə bilər. Bu baxımdan, Azərbaycan xalqının mədəni irsi və tarixi köklərinə söykənən mədəniyyət amili öz önəmliyini qoruyub-saxlamaqdadır. Müasir dünyamızda mövcud olan texnoloji imkanlar isə milli-mənəvi dəyərlərimizin bütün dünyaya təbliğ olunması üçün münbit şərait yaratmaqdadır. Hətta belə desək, insanın tərbiyə almasında, mədəni-intellektual fərd kimi formalaşmaşında ailənin rolu nə qədərdirsə, millətin də millət kimi formalaşmasında, zövqünün, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsində telekanalların funksiyası eynidir.

2011-ci il fevral ayının 14-də "Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-nin bazasında yaradılmış və qısa müddətdə tamaşaçı rəğbəti qazanmış "Mədəniyyət" telekanalı məhz belə önəmli missiyanın öhdəsindən uğurla gəlir. "Mədəniyyət" telekanalının əsas məqsədlərindən biri zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin bəşəri dəyərlərini dünyaya çatdırmaq, həmçinin dünya mədəniyyət incilərini ölkəmizdə təbliğ etmək, gənc nəslin bədii-estetik zövgünü formalaşdırmaqdır.

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan digər sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsində də əsaslı islahatları sürətləndirməyə başladı. Kino, teatr, musiqi, tətbiqi sənət, tarixi abidələrin qorunması və bərpası ilə bağlı qəbul olunan dövlət proqramları və cənab Prezidentin mədəniyyət sahələrinin inkişafı ilə bağlı sərəncamları bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasına həqiqətən böyük qayğı var. Bu sərəncamlarda mədəniyyətimizin bütün sahələrinin inkişafına dövlət tərəfindən böyük dəstək verildiyi bir daha təsdiqlənir.

"Mədəniyyət" telekanalının açılması da dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin mədəniyyətə, incəsənətə göstərdiyi böyük diqqət və qayğının bariz nəticəsidir. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, "Mədəniyyət" telekanalının məhz Azərbaycan Televiziyasının nəzdində yaranması da təsadüfi sayıla bilinməz. AzTV təkcə maddi-texniki baxımdan deyil, həm də yaradıcılıq baxımından ölkə teleməkanında təkanverici qüvvəyə çevrilib və televiziyanın zəngin qızıl fondunda milli mədəniyyətimizin , incəsənətimizin inkişafında xüsusi xidmətləri olan insanlar haqqında müxtəlif lent yazıları, görkəmli sənətkarlarımızın ifasında muğamlar, bəstəkar mahnıları, müxtəlif opera vətamaşalardan nadir parçalar qorunub saxlanır. Bundan əlavə, Azərbaycan Televiziyasının maddi-texniki bazasının dünya standartlarına tam cavab verməsi, proqramların bütün dünyaya yayılmaq imkanı, uzun illər yığılıb-qorunan mədəniyyət nümunələrinə aid dəyərli lent yazılarının yalnız AzTV-də olmağı "Mədəniyyət" telekanalının məhz Azərbaycan Televiziyasının nəzdində yaranmasını reallaşdırdı.

Beləcə, Verilişlərini HD formatda yayımlayan "Mədəniyyət" telekanalı bütün dünyada seyr edilmək imkanı qazandı. Bu isə öz növbəsində mədəniyyətimizin dünya miqyasında daha geniş, möhtəşəm təbliği deməkdir.

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, AzTV-də fəaliyyət göstərən Televiziya Akademiyası da "Mədəniyyət" kanalının peşəkar kadr potensialının təminatına rəvac verib. Bu baxımdan, artıq qürurla və fəxrlə vurğulaya bilərik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması, inkişafı və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində gördüyü əvəzsiz işlər uğurla davam etdirilir.

Digər tərəfdən, son illər Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği sahəsində çoxsaylı layihələr həyata keçirilb. Muğam yarışması bu layihələrin tərkib hissələrindən biri olaraq göstərilə bilər. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycan muğamının dünya miqyasındakı təbliğatı daha geniş vüsət almağa başladı.

"Mədəniyyət" telekanalı fəlaiyyətə başladığı gündən mədəni həyatımızın əsl carçısı olmaq vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilib. Paytaxtımızda və ölkəmizin dilbər güşələrində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən bütün irimiqyaslı mədəni tədbirlər məhz "Mədəniyyət" telekanalının vasitəsilə tamaşaçılara çatdırılır. Bu sırada Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən respublika və televiziya muğam müsabiqələrini, Qəbələ musiqi festivalını xüsusi qeyd etmək lazımdır.

Hazırda "Mədəniyyət" telekanalı elmin, maarifçiliyin, Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin əsl təbliğatçısına çevrilib. "Mədəniyyət" telekanalının film siyasəti böyük maraq doğurur. Bu kanalda insanın mənəviyyatına mənfi təsir edən filmlərə rast gəlmək qeyri-mümkündür. Burada insanı ruhən saflaşdıran, ona ali hisslər aşılayan və dünya kinosunun inciləri sayılan filmlər nümayiş etdirilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə vurğulayardı ki, millətin mədəniyyətini qorumaq təkcə mədəniyyət xadimlərinin, təkcə bu sahədə işləyən insanların, ziyalıların işi deyil, eyni zamanda dövlət rəsmilərinin, bütün dövlət strukturlarının, qurumlarının vəzifəsidir. Mədəniyyət millətin vizit kartıdır. Bəli, bu gün bu reallığı məhz hər kəsin sevimli kanalına çevrilmiş Mədəniyyət kanalı əməli fəaliyyəti ilə sübuta yetirir.

RƏHBƏRLİK

Arzu Məmmədəli qızı Zülfüqarova

 
Bəhruz Allahverdi oğlu Niftəliyev

 

BƏDİİ RƏHBƏR

Həsənzadə Rövnəq

Bədii rəhbər

 

 

 

TV REDAKSİYALAR

Ceyhun Dünyamalıyev

Proqram Direktoru

Təranə Məmmədova

Baş redaktor

 

 

CANLI YAYIM