Rza Təhmasib - böyük sənət fədaisi

14 February 2019

Azərbaycanın teatr və kino sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan Xalq Artisti,SSRİ Dövlət Mükafatı Laureatı, "Şərəf Nişanı" Ordeninə layiq görülən görkəmli sənətkar Rza Təhmasibin genişmiqyaslı rejissorluq və aktyorluq fəaliyyəti sənət tariximizin parlaq səhifələrini təşkil edir.

Görkəmli teatr və kino xadimi Rza Təhmasib Naxçıvanda  sayılıb seçilən tacir Abbasqulu bəyin ailəsində dünyaya gəlib. O, atasının istəyi ilə Tiflisdə ticarət məktəbinə qəbul olunsa da, Əsgər bəy kimi ticarəti yox, incəsənəti seçir. Çünki onun qismətində məşhur tacir Əsgər bəyin həyatından bəhs edən “Arşın mal alan” filmini çəkmək vardı. Rejissor Nikolay Leşşenko ilə birlikdə ekrana gətirdiyi bu film dahi Üzeyir Hacıbəyli sənətini zirvəyə qaldırmaqla yanaşı, II Dünya Müharibəsindən yolurmuş insanların da qəlbini sevinclə doldurdu. Rza Təhmasibin ömür yolu amansız Birinci və İkinci Dünya müharibələrindən, üstəlik dözülməz repressiyya dövründən keçib. Amma o, sənəti vasitəsilə Nikolay Qoqolun “Ölü canları”nı, Mirzə Cəlilin “Ölülər”ini dirildən sənətkar oldu. "İlk müvəffəqiyyətli rejissor işim üçün "Ölülər" pyesinə minnətdaram” deyən Rza Təhmasib istər doğma yurdu Naxçıvanda, istərsə də Bakıda səhnəyə qoyduğu əsərləri ilə teatr sənətinin inkişafına təkan verdi. Rejissor teatrı zirvəyə qaldıranlardan biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda kinoya da bağlı insan idi. O, “Balıqçılar”, "Səbuhi", "Mahnı belə yaranır", “Bakının işıqları" filmlərini çəkən rejissorlardan biri kimi milli kinomuzun işığını sönməyə qoymadı. Məhz rejissor Rza Təhmasibin qardaşı Məmmədhüseyn Təhmasibin ssenarisi əsasında çəkdiyi “Onu bağışlamaq olarmı?” filmi milli kinomuzda əbədiyaşarlıq qazandı.

Rza Təhmasib özü də filmlərə həvəslə çəkilib. O, “Almaz”, “Bakıda küləklər əsir”, “Fətəli xan” və digər ekran əsərlərində obrazlar canlandırıb. Amma onun “Qanun naminə“ filmində yaratdığı Qaloşlu adam obrazı “məkrli qəhrəman necə olmalı və necə oynanılmalı?” suallarına cavabdır.

Sənətində hər işi ustad dərsi olan Rza Təsmasib uzun illər İncəsənət İnstitutunda dərs deməklə gələcəyin istedadlarını üzə çıxartdı və onun əməyi sayəsində vaxtilə yetişib püxtələşən, bu gün səhnəmizin, kinomuzun ulduzuna çevrilən aktyorlar ordusu sevimli müəllimlərinin yolunu müvəffəqiyyətlə davam etdirərək gözəl pedaqoqlar kimi teatr, kino sənətinmizin incəliklərini yeni istedadlara ötürürlər. Bu isə o deməkdir ki, aktyor, rejissor, pedaqoq Rza Təhməsib sənəti yaşayır.© 2018 Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti