Bənzərsiz obrazlar qalereyası ilə bu gün də sevilən Möhsün Sənani

11 February 2019

Ömrünün 50 ilini Azərbaycan teatr və kinosunun  inkişafına həsr edən, parlaq obrazlara səhnə həyatı verən, özünəməxsus aktyorluq məktəbini yaradan Xalq artisti Möhsün Sənani əbədiyaşar sənətkarlarımızdan biridir. Onun sənətə gəlişi  həvəskar dərnəyindən başlayıb. Əvvəlcə birpərdəli pyeslərdə  kiçik rollar ifa edib. 1915-ci ildə Tiflis teatr truppasına cəlb edilir. Elə ilk vaxtlardan müqtədir aktyorlarla eyni səhnəni  bölüşür. Hüseyn Ərəblinskinin iştirakı ilə hazırlanan "Kaveyi-Ahəngər" tamaşasında böyük ustalıqla oynadığı dəmirçi Kavənin oğlu obrazı ilə diqqəti cəlb edir. Az müddətdə fitri istedadı ilə böyük rəğbət qazanır.

Sənani təxəllüsü  ilə sevilən Möhsün Cəfərovun yaradıcılığı zənginliyi və murəkkəbliyi ilə seçilir.  O,Teatrla yanaşı,  Azərbaycan kinosunun da aparıcı aktyorlarından birinə çevrilir. "Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun", "Nadir şah, "Otello", Kölgələr sürünür”, “Dağlarda döyüş”, “Koroğlu”, “Sehirli xalat” və bir sıra digər filmlərdə müxtəlif xarakterli obrazlar yaradır. Və həmin obrazlarla klassik aktyorluq məktəbinin əvəzsiz ifaçısı kimi yaddaşlarda qalır.  

Tamaşaçılar bu gün də ekranda onun qəhrəmanlarına eyni maraqla izləyir.  Xalq artisti Möhsün Sənaninin canlandırdığı  obrazlar hər dəfə  ekranda  görünəndə hər birimizin çöhrəsinə xoş bir təbəssüm qonur. Bu, unudulmaz sənətkarın  yüksək peşəkarlğının göstəricisidir.© 2018 Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti