Bənzərsiz nəğmələrin müəllifi

11 February 2019

Tanınmış bəstəkar, Xalq artisti Elza İbrahimova yaradıcılığı ilə xalqımızın musiqi mədəniyyəti tarixində dərin iz qoyub. O, Azərbaycan şairlərinin əsərlərinə yüzdən çox mahnı, həmçinin romans və sonatalar da bəstələyib. Sehrli musiqisi, hər kəsin ürəyindən xəbər verən nəğmələri bu gün də repertuarlardan düşmür.

Onun musiqi dünyasında mahnı janrı xüsusi yer tutur: şirin nəğmələri, həzin melodiyaları mənəvi qida kimidir, xalq mahnılarımız qədər doğmadır, çünki hər birimizin duyğularını, yaşantılarını ifadə edir, ən ülvi hissləri tərənnüm edir, dinləyicini fərqli duyğular aləminə aparır. Bu əsərlərə ölməzlik qazandıran da məhz həmin keyfiyyətlərdir. Təsadüfi deyil ki, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vaxtilə Elza İbrahimovanı “mahnı janrında lövhə ustası” kimi səciyyələndirib: “Elza İbrahimova mahnı janrında lövhə ustasıdır. O, gözlə görünən dünyanın deyil, görünə bilməyən, içəridən bizi dalğalandıran hisslərin, həyəcanların, bir sözlə iç dünyamızın rəssamıdır”.

...Elza İbrahimova 1938-ci il yanvarın 10-da Hacıqabulda anadan olmuşdu. Uşaq yaşlarından musiqiyə marağını, istedadını görən valideynləri onu sahəyə yönəldirlər. Paytaxtdakı 8 saylı musiqi məktəbində təhsil alır. Sonra Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbinin bəstəkarlıq sinfini bitirir. Daha sonra Konservatoriyada – indiki Bakı Musiqi Akademiyasında bəstəkarlıq şöbəsində oxuyur, görkəmli bəstəkarlar Qara Qarayevdən, Cövdət Hacıyevdən dərs alır. Tələbəlik illərindən bəstələri ilə diqqəti cəlb edir. ”Yalan ha deyil” adlı ilk mahnısını korifey sənətkarımız Şövkət Ələkbərova ifa edib. Bu faktın özü bəstəkar haqqında çox söz deyir...

...Elza İbrahimova Azərbaycanda tanqo ritmini estradaya gətirən ilk bəstəkarlardan biridir. Tanqo ritmində yazılan "Qurban verərdim", "Sən mənə lazımsan", "Bağçadan keçmisən" mahnıları indi də onun ən sevilən nəğmələri sırasındadır. Lakin onun yaradıcılığı təkcə estrada janrı ilə bitmir. Əlli ildən artıq bir dövrü əhatə edən zəngin yaradıcılığı mahnıdan tutmuş operayadək musiqinin müxtəlif janrlarını əhatə edir. O, fortepiano üçün prelüdiya və variasiya silsilələri, “Fortepiano üçün sonatina”, simfonik poema, oratoriya, vokal-instrumental kamera əsərlərinin, "Afət", "Şeyx Şamil" və "Yanan laylalar" operalarının, həmçinin Azərbaycan neftçilərinə həsr olunan himnin müəllifidir. Elza İbrahimova bir-birindən maraqlı, orijinal mahnılarla bərabər, romanslar, sonatalar, kvartetlər də bəstələyib.

Elza İbrahimovanın Vətən təmiz, səmimi sevgisini, onun təbiətinə vurğunluğunu tərənnüm edən “Ey Vətən” mahnısı bəstəkarın yaradıcılığının ən gözəl nümunələrindən biridir. Ölməz sənətkarımız Rəşid Behbudovun ifasında dünyanı dolaşan bu əsər bütün dünyada Azərbaycanı tərənnüm edən ən bənzərsiz nəğmələrdən biridir.

Elza İbrahimovanın sənətkarlığı yüksək qiymətləndirilib, dövlətin ən yüksək fəxri adlarına layiq görülüb. Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti adına layiq görülüb.

Musiqini qəlbinin, ruhunun ayrılmaz hissəsinə çevirən, musiqiyə bağlı bir ömür yaşayan Elza İbrahimova 74 yaşında dünyasını dəyişib. Onun sehrli musiqisi, hər kəsin ürəyindən xəbər verən nəğmələri isə hələ neçə-neçə 74 illər bundan sonra da gələn nəsilləri heyran edəcək, mənən tərbiyələndirəcək.© 2018 Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti