Gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət “Gəncliyin səsi” adlı konsert müvəffəqiyyətlə baş tutdu

15 February 2018

14  fevral tarixində Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalının təşkilatçılığı, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının birgə layihəsi olan “Gəncliyin səsi” adlı gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət konsert uğurla baş tutdu. Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq sinfinin tələbə və məzunlarının əsərlərinin təqdimatı musiqi ictimaiyyəti tərəfindən böyük rəğbət və maraqla qarşılandı. Gecənin əvvəlində Mədəniyyət kanalının direktoru Ramil Qasımov çıxış edərək ölkə rəhbərliyinin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışdı. Həmçinin bu tədbirin məhz Azərbaycan Televiziyası üçün əlamətdar bir günə təsadüf etməsini qeyd edərək, Televiziyanın da gənclərə olan böyük dəstəyindən danışdı: “Bu  gün çox əlamətdar,tarixibir  gündür Azərbaycan Televiziyasının 62, Mədəniyyət  kanalınln 7 illiyidir. Bu  münasibətlə, mən  bütün həmkarlarımızı IMədəniyyətsahəsində  fəaliyyət  göstərən əməkdaşları təbrik  edirəm. Ümummilli  lider Heydər  Əliyev   Azərbaycan Televiziyasını  Azərbaycan  xalqının milli  sərvəti  adlandırırdı. Həqiqətən milli ənənələrimizin qorunmasında,  Mədəniyyətin bütün  sahələrinin milyonlarla tamaşaçıyaçatdırılmasında, təqdim və təbliğində  Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət  kanalının layiqli xidməti  var.Mədəniyyət kanalının 7 il öncə yaradılması ilə Ölkə rəhbəri cənab İlham ƏliyevMədəniyyət xadimlərinə  bütövlükləmilli mədəniyyətimizə böyük bir töhvə verdi. Ölkəmizin mədəni-siyasi həyatındakı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət  kanalı davamlı fəaliyyət göstərir.Bu münaibət  ilə  bir  daha  sizi  təbrik  edirəm.Bildiyimiz kimi,Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi  20-ci əsrin əvvələrində yaradılmışdır.Böyük mütəfəkkir alim, həqiqi sənət korifeyi, dahi Üzeyr bəyin uzaqgörənliyi nəticəsində illərlə Azərbaycan musiqisinə, müxtəlif əbədiyaşar bəstəkarlar öz töhfələrini verdi.Bu yaxınlarda 100 illik  yubileyini qeyd  etdiyimiz görkəmli bəstəkar QaraQarayevin həyat  yolu və yaradıcılığında onun pedaqoju fəaliyyəti mühüm yer  tutur.Mədəniyyətinmizin inkşafında onun yetişdirdiyi tələbələrin demək olar ki, hamısı  xalqına öz töhfəsini vermişdir.Bu gündə bu ənənə  Baki musiqi  Akademiyasında qorunub saxlanılır.  Ölkəmizdə gənclərə  diqqət və   qayğı hər  zaman  ümumilli  lider  Heydər Əliyevin əsas prioritetlərindən olmuşdur .Bu  gündə  bu  siyasət uğurla  davam  etdirilir.Ölkə  rəhbəri  cənab İlham Əliyev  tərəfindən istedadlı  gənclərə mütəmadi  olaraq, fərdi  prezident  təqaüdlərinin verilməsi,Azərbaycan hüdudlarından kənarda onların təhsil  alması, eyni  zamanda, Heydər Əliyev Fondunun təşkili  və  dəstəyi  ilə keçirilən irimiqyaslı tədbirlərdə gənclərə böyü imkanlar  yaradılması tarixi faktdır. Onuda qeyd etmək  azmdır ki,Azərbaycan  Teeviziyasında yayımlanan muğam telemüsabiqəsi neçə- neçə istedadlı xanəndələri üzə çıxartdı, onuda qeyd  etməliyik  ki, Ökəmizin  birinci vitse prezienti,  çox  hörmətli Mehriban xanım milli muğam sənətinə hər zaman  məxsusi qayğı  ilə  yanaşır. Azərbaycan incəənət  nümunələri bu  gün dünyanın inkşaf  etmiş ölkələrində təqdim olunur. Bunlrın  hamısı ölkə rəhbərliyinin mədəniyyətə göstərdiyi  qayğının,  verdiyi dəyərin bariz nümunəsidir. Bu musiqili  gecə bizim Gənc bəstəkarlar üçün  tarixi  bir  gündür.Hər  bir  bəstəkar  üçün onun əsərinin ifası  və geniş kütləyə çatdırılması,xoşbətlikdir.Tarixi bir sənət ocağı olan bu  yerdə, Üzeyr bəyin adını daşıyan Dövlət  simfonik orkestrin müşayiəti  ilə təşkil  olunmuş konsert proqramında,biz  bu gün gənclərin yazdığı yeni simfonik  əsərləri dinləyəcəyik. Bu tədbir eyni  zamanda onu da təsdiq edir ki,müstəqil, qüdrətli,Müasir  Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi yaşayır, davam  edir.Bu yolda mən gənc həmkarlarımıza  uğurlar  azrulayıram.”

Konsert proqramı böyük tamaşaçı kütləsi tərəfindən gurultulu alqışlarla qarşılandı. Gələcəkdə də belə layihələrin təşkili və həyata keçirilməsi gənc nəslin motivasiyasında və təbliğ olunmağında böyük  töhfə olacaqdır.© 2018 Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti