Milli musiqimizin inkişafında müstəsna xidmətləri olan Lütfiyar İmanov

17 April 2019

Yüksək ifaçılıq məharəti ilə fərqlənən sənətkar Lütfiyar İmanov.. İfası ilə vokal sənəti tarixində yeni bir mərhələyə yol açan, adını opera səhnəmizə aparıcı partiyaların ifaçısı kimi həkk etdirən sənətkar.

Zəngin yaradıcılığı ilə gənc nəslə örnək olan Lütfiyar İmanov sənəti özünəməxsusluğu ilə seçilir. Ömrünün yarım əsrə yaxın bir dövrünü opera ifaçılığına həsr edən sənətkar musiqi mədəniyyətimizdə daim öz üslubu ilə seçilən mədəniyyət xadimi olub. Yüksək səhnə mədəniyyəti, aktyorluq məharəti və güclü səsi Lütfiyar İmanova geniş repertuarla çıxış etməyə imkan verib. Yerli  və dünya klassiklərinin şah əsərlərində ifa etdiyi partiyalar, yaratdığı obrazlar öz dolğunluğu, kamilliyi və təbiiliyi ilə səciyyələnir.  Sənət fəaliyyəti boyu böyük uğurlara imza atan Lütfiyar İmanov həm də müxtəlif konsert proqramlarında kamera-vokal əsərlərini, romansları və xalq mahnılarını  zövq və ustalıqla oxuyub.  İfaçısı olduğu əsərlərin üslub xüsusiyyətlərini dərindən duyma və onları özünəməxsus tərzdə məharətlə çatdırma qabiliyyəti Lütfiyar İmanova musiqisevərlərin rəğbət və məhəbbətini qazandırıb. O, uzun illər ərzində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olaraq, opera müğənnilərinin yetişdirilməsi istiqamətində əvəzsiz  xidmətlər göstərib. Lütfiyar İmanov İfaçılıq sənəti tarixində topladığı zəngin təcrübəni gənc musiqiçilər nəslinə çatdırılması üçün böyük əmək sərf edib. Bir sözə, səsi ilə könüllərə məlhəm çəkən Lütfiyar İmanov yaradıcılığı qədirbilən xalqımızın unudulmaz səhifələrindəndir.© 2018 Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti