Azərbaycanın ilk pianoçu qadını - Xədicə Qayıbova…Onun əsərləri bu gün də sevilərək böyük həvəslə öyrənilir

15 April 2019

Peşəkar musiqiçi, muğamlarımızın pianoda ilk ifaçısı, Azərbaycanın ilk pianoçu qadını Xədicə Qayıbova represiya dövrünün qurbanlarından biri idi. 1893-cü il mayın 24-də Tiflisdə məşhur ruhani Osman Müftizadənin ailəsində dünyaya altı övladın ən böyüyü olaraq göz açmışdı. Anası məşhur Terequlovlar nəslindən idi. Osman Müftizadə qızına mükəmməl təhsil vermək arzusunda idi. Amma maddi gücü buna imkan vermirdi. Elə bu vaxt tale onların üzünə gülür. Tiflisdə yerləşən “Müqəddəs Nina” qız məktəbinə daxil olan iki qızın dövlət hesabına oxuyacağı elan olunur. İlk elementar musiqi biliklərinə də məhz bu  məktəbdə yiyələnir.  Lakin atası, qardaşı və bacısının vərəmdən vəfatından sonara təhsilini davam etdirə bilməyəcəyini anlayan Xədicə “Müqəddəs Nina” qız məktəbindən ayrılır. Məşhur din alimi Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin oğlu, yol mühəndisi Nadir Qayıbovla ailə həyatı qurur. Bakıya gəldikdən sonra “İsmailiyyə”də fortepiano konsertləri ilə çıxış edən gənc musiqiçinin qonaqları arasında Üzeyir Hacıbəyli, Fuad Köprülüzadə, R.Qlierin, L.Rudolf, M.Pressman, Hüseynqulu Sarabski, Bülbül və başqaları ilə yanaşı, Azərbaycan və Türkiyənin görkəmli dövlət adamları və ziyalıları da olurdular. 1920-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığı nəzdində Şərq musiqi şöbəsinə müdir təyin olunan Xədicə Qayıbova “Qısamüddətli Şərq musiqi kursları” təşkil etməyə nail olur. Uşaq xoru yaradır. 1938-ci ildə o əksinqilabi fəaliyyətdə və türkçülük ideyalarının yayılmasında günahlandırılaraq həbs olunur və casusluq fəaliyyətinə görə güllələnməyə məhkum edilir.  “Mən vətənimin qızlarına sonsuz etimad edirəm" deyən Xədicə Qayıbovanın Vətən sevgisi onun əsərlərində  bu gün də yaşayır.© 2018 Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti