Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cövdət Hacıyevin doğum günüdür

18 İyun, 16:06 Sosial mediada paylaşın:

Bu gün Xalq artisti, milli simfonizmin banilərindən biri, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cövdət Hacıyevin anadan olmasından 104 il ötür. Musiqi mədəniyyətimizin inkişafında xüsusi yer tutan bəstəkarın yaradıcılığının əsasını milli və dünya musiqi sənətinin vəhdəti təşkil edir.

Azərbyacanın zəngin musiqi tarixində şərəfli yer tutan Cövdət Hacıyev 1917-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. Bәstәkar kimi yetişmәsindә Ü.Hacıbәyovun mühüm rolu olub. Xalq musiqisinə böyük sevgi və ehtiram, onun qanunauyğunluqlarına tam yiyələnmək istəyini onda məhz Ü.Hacıbəyov formalaşdırıb. Bəstəkar Dmitri Şostakoviçin sinfini bitirib. O, hələ tələbəlik illərində ilk böyük əsəri olan bir hissəli "Simfoniya"nı, iki simfonik poemasını, "Azərbaycan süitası"nı bəstələyib. Bəstəkarın növbəti uğuru 1945-ci ildə Q.Qarayevlə birgə yazdığı «Vətən» operası olub. 1951-ci ildə ilk dəfə səslənən «Sülh uğrunda» poeması bənzərsiz üslubu ilə ölkənin sərhədlərini aşır, Çexiya, Polşa, Bolqarıstanda özünə çoxsaylı pərəstişkarlar tapır. Onun simfonik musiqisinin əsasını insanın daxili aləminin gözəlliyi, humanizm, qəhrəmanlıq motivləri təşkil edir. Sənətkarın "Zirvələrə", "Şəhidlər" kimi simfonik əsərlərində vətəndaşlıq mövqeyi öz əksini tapıb. "Onu zaman seçib" simfoniyası ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunub. Bəstəkar simfoniyalarında Azərbaycan xalq musiqisinin müxtəlif janrlarından məharətlə istifadə edib. Cövdət Hacıyev həmçinin ballada, sonata, kvartet poema və xor üçün bir sıra dəyərli əsərlərin müəllifidir. C.Hacıyevin bir sıra bəstəkarlarımızın  yetişdirilməsində rolu olub. Aqşin Əlizadə, Ramiz Mirişli, Nəriman Məmmədov kimi bəstəkarlar onun tələbələridir. Sənətkarın Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin klassikasına çevrilmiş zəngin yaradıcılıq irsi artıq öz sözünü deyib. Elə bir irs ki, illər ötsə də Cövdət Hacıyev adı yaddaşlardan silinməyəcək, musiqi tariximizdə qalacaq.

CANLI YAYIM