Teatrı musiqi ilə birləşdirən rejissor - Şəmsi Bədəlbəyli

23 Fevral, 14:05 Sosial mediada paylaşın:

Onun haqıqnda danışmaq teatr aləminin dərinliklərinə baş vurmaq deməkdir. Söhbət görkəmli teatr rejissoru, Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylidən gedir... Bu gün mədəniyyət tarixmizdə mühüm yer tutan sənətkarın anadan olmasında 110 il ötür...

Mütəfəkkirlərdən birinin sözlərinə görə, rejissor şair ürəyi və hərbçi iradəsinə sahib olmalıdır. Bu fikirləri bütövlükdə  görkəmli incəsənət xadimi Şəmsi Bədəlbəyliyə aid etmək olar... Mədəniyyət beşiyi, dahilər məskəni Şuşada doğulan Şəmsinin mayası məşhur Bədəlbəylilər nəslinin bir nümayəndəsi kimi istedaddan yoğrulmuşdu. Mədəni mühitdə böyüyən və gördüklərindən örnək alan sənətkar hələ Bakı Pedoqoji Texnikumunda təhsil aldığı illərdə həvəskar aktyor kimi tamaşalarda oynamağa başlayır. Daha sonra Konservatoriyanın xalq çalğı alətləri sinfinə daxil olur. Milli Dram Teatrında rejissor assisenti kimi bir neçə səhnə əsərinin hazırlıq prosesində iştirak edir və istedadı ilə tez bir zamanda diqqət çəkir. Bu sahədə təhsil almaq üçün Moskvaya göndərilir. Vətənə peşəkar rejissor kimi qayıdan Şəmsi Bədəlbəyli Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayır. Musiqi istedadı rejissorluq bacarığından heç də geri qalmayan sənətkarın sonrakı yaradıcılığı Musiqili Komediya Teatrı ilə sıx bağlanır. Bu mədəniyyət ocağının bədii rəhbəri kimi Şəmsi Bədəlbəyli teatr sənətinin inkişafı üçün çox böyük işlər görür. Bir sözlə, onun tamaşaları rəngarənliyi, cazibədarllığı, koloriti, forma həlli, həssas musiqi duyumu, peşəkar aktyor ansanblı ilə seçilir. Musiqi və teatr sənətini öz rejissor palitrasında uğurla birləşdirən Şəmsi Bədəlbəyli ənənələri bu gün də yaşamaqdadır...

 

Xavər Zairova

CANLI YAYIM