Görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərovun anadan olmasının 97-ci ildönümüdür

22 Fevral, 14:38 Sosial mediada paylaşın:

Qarabağ torpağının bizə bəxş etdiyi istedadlardan biri görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərovun doğum gündür.

O, Zaqafqaziyanın konservatoriyası sayılan, torpağı musiqi ilə yoğrulan, otları, çiçəkləri nəğmə qoxan Şuşada dünyaya göz açıb. Əlinə götürdüyü ilk musiqi aləti tar olan Süleyman Ələsgərov 1935-ci ildə Şuşada açılmış musiqi texnikumunda böyük bəstəkar Qənbər Hüseynlinin sinifində oxuyub. Ali təhsilini isə Bakı konservatoriyasında  davam etdirib. Həmin illərdə dahi Üzeyir Hacıbəyovdan xalq musiqisinin əsaslarını, bəstəkarlıq sənətinin incəliklərini öyrənib. Yaradıcılıqla dərindən məşğul olmağa başalayan Süleyman Ələsgərovun bəstələri tezliklə xalqın qəlbinə yol tapır və sevilir... Sənətkarın müxtəlif vaxtlarda bəstələdiyi 11 operettası –  “Özümüz bilərik”, “Hardasan ay subaylıq”, “Sevindik qız axtarır”, “Milyonçunun dilənçi oğlu”, “Məhəbbət gülü” və s. kimi əsərləri musiqi tariximizdə özünəməxsus yer tutur. 1948-ci ildə tamaşaya qoyulan “Ulduz” musiqili komediyası 24 yaşlı Süleyman Ələsgərova, Sabit Rəhmana, eləcə də o zaman gənc olan aktyorlar  Nəsibə Zeynalova və Lütfəli Abdullayevə şöhrət gətirib. Onun “Milyonçunun dilənçi oğlu” operettası isə dövlət mükafatına layiq görülüb. Süleyman Ələsgərov Azərbacyan musiqisini Polşa, Macarıstan, Slovakiya, Yaponiya, Türkiyə, Hindistan və başqa xarici ölkələrdə təmsil və təbliğ edib. 1999-cu ilin noyabrında həyat yoldaşı Ağgül xanımı itirən bəstəkar onun yoxluğuna dözməyərək 1 il sonra haqq dünyasına qovuşur. Hələ sağlığında yaradıcılığı ilə əbədiyaşarlıq qazanan Süleyman Ələsgərovun ruhunun indi doğma Şuşasında rahatlıq tapdığına inanırıq...

 

Mahmud Yaqub

CANLI YAYIM